Pôles de recherche |

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Üyeler: Marc Aymes, Irène Beldiceanu, Elisabetta Borromeo, Matei Cazacu, Rachida Chih, Nathalie Clayer, Dilek Desaive, Maryta Espéronnier, François Georgeon, Frédéric Hitzel, Işık Tamdoğan, Nicolas Vatin

Bağlı üyeler: Emanuel C. Antoche, Yavuz Aykan, Olivier Bouquet, Edhem Eldem, Güneş Işıksel, Erdal Kaynar, Benjamin Lellouch, Noémi Lévy-Aksu, Claudia Römer, Özge Samancı, Wajda Sendesni, Nikos Sigalas, Marie-Carmen Smyrnelis, Emmanuel Szurek, Özgür Türesay, Michael Ursinus

Doktora öğrencileri: Sultan Çetinkaya, Hayri Özkoray, Dilek Sarmis, Bahar Bilgen Şen, Barış Zeren, Ece Zerman

CETOBaC’ın Osmanlı bölümü temel kaynakçaların — arşiv, tarihi kronikler, kitabeler, vs. — incelenmesiyle, bazı araştırma tematikleriyle özellikle ilgilenmeyi paylaşan araştırmacıları toplamakla beraber, ortak çalışma ve seminerleri de içinde barındırır. Çok önemli bir rol oynayan, kendisine bağlı olan araştırmacıların da, özellikle de yabancı meslektaşların, bazı araştırma projelerine aktif olarak katılmalarıdır.

Her bir üye için, « Osmanlı » sıfatı beş asırdan biraz fazla süren ve ekipte bu sürenin başından sonuna kadar incelenen bir impatatorluk için kullanılır. Üyelerin araştırmaları, I. Beldiceau’nun orta-çağ dönemi üzerindeki çalışmalarından F. Georgeon ve genç meslektaşlarının sürdürdüğü 1908 isyanının hemen ertesindeki dönem ve hatta, 100. Yılını anma faaliyetleri çerçevesi içinde yer alan 1914 savaşını da içeren bir döneme kadar uzanır. Yalnız Türk ve müslüman olmayan bir Osmanlı kültürünün ve uygarlığının varlığını addeden CETOBaC üyelerinin sürdürdüğü pek çok çalışma imparatorluğun diğer dinî ve kültürel topluluklarnı da içermektedir. Bu da çokbilimli çalışmaları veya yakın kültür ve tarihsel konuların (Bizans, Balkanlar, vs.) uzmanlarının işbirliklerini gerektirmektedir.

 

Başlıca araştırma yönleri

– Akdeniz’de Osmanlılar : korsanlar ; Gazavat-ı Hayrettin Paşa’a dayanılarak, Osmanlının Magreb’e yerleşimi ; Patmos Manastırı’nın Osmanlı arşivlerinin incelenmesi ; Venediklilerle olan sınır ve ticaret ilişkileri ; misyonerlerin Siklad adalarındaki varlığı ; Kıbrıs’taki eyalet yönetiminin biçimleri;

– Savaş ve diplomatlık : diplomatlığın nasıl çalıştığı yönünden ve Osmanlının görüşlerinin hem dış ilişkiler, hem de savaş bakımından geniş bir bakış açısıyla incelenmesi (örneğin savaş esirlerinin katliamları hakkında düşünceler);

– Kurumlar ve hukukun uygulanması : insanları ve toplulukların sosyal ve hukukî durumları ; yargı uygulanması ; eyaletlerin yönetimi ; devlet yapısındaki değişim.

– Osmanlı toplumu ve imparatorluk’taki topluluklar : aile, kölelik, bazi dinî ve kültürel toplukların incelenmesi (yahudi, rum, katolik, Arnavut);

– Bu aksların birleştiği noktada, sahtekârlığın toplum ve yönetim çerçevesinde uyugulanışı, kapitülasyonlar üzerindeki araştırmalar.

– İmparatorluğun sonunda toplum ve politika hakkında düşünce, 1908 isyan’ının çevresi ve sonuçları, bu dönemdeki islam ve politika arasındaki ilişkiler, felsefî düşüncenin (hattâ ispiritizma) Osmanlı ortalarında XX. yy’ın başında gelişimi, Osmanlı modernleşme sorunu üzerinde düşünceler;

– Arşiv belgeleri ve öyküsel metinlerin incelenmesi ve yayınlanması ekip içinde özel bir önem kazanmıştır

 

Başlıca ortak programlar

– 1200 sayfalık, 700 maddelik ve 170’e yakın tüm dünya türkologlarına CETOBaC üyelerinin de katıldığı ve katkıda bulunduğu (Fayard yayınevinde 1915 sonunda yayınlanacaktır, Türkçe’ye çevirilip yayınlanması öngörülmektedir) bir Dictionnaire de l’Empire ottoman tamamlanmıştır;

– « Les Ottomans par eux-mêmes » (« Kendi gözleriyle Osmanlılar») adlı aylık seminer, Osmanlıların kendilerini ve « diğerlerini » nasıl gördüklerini anlatan orijial belgelerin okunmasına ve incelenmesine ayrılmıştır ve bu çalışmalar izahatli tercümeleri içeren bir kitap oluşturacaktır;

– Daha önce adı geçen 1908 isyanının hemen sonrasında bu ısyanın getirdiği entelektüel görüşler, «İslam’ın siyasallaştırılmasını yeniden gözden geçirmesi» ve felsefî görüşü hakkındaki ortak düşünceler;

– Patmos’daki Manastırın arşivlerinin Osmanlı belgelerinin bir kataloğunu gerçekleştirmek (1. cilt 2011’de yayınlanmıştır, II. cilt hazırlanmaktadır);

– Viyana Millî Kütüphanesi’nde bulunan hiç yayınlanmamış olan ve 1563-1564 arasını kapsayan önemli bir « mühimme defteri »’nin yayınlanması(na) hazırlanmaktadır;

– Venedikteki Archivio di Stato arşivlerinde bulunan arşiv belgelerinin yapılmakta olan envanterine hazırlık olarak Venedik baylosunun belgeleri okunmaktadır;

– Bizans uzmanı meslektaşlarımızla işbirliği yaparak, 1453’de II. Mehmed’in İstanbul’u fethini içeren metinlerin izahlı tercümesinin yayınını sonuçlandırmak;

Osmanlı bölümünün üyeleri uluslararası dağıtımı yapılan iki dergi — Turcica ve European Journal of Turkish Studies — ve bir araştırma kolleksiyonu (Turcica, Peeters Publishers, Leuven) hazırlayıp yayınlamaktadır.

CETOBaC’ın kadrolu ve ona bağlı olan üyeleri, Osmanlı tarihini yaymaya yarayan öğretim görevelerini de yapmaktadırlar : EHESS’de M. Aymes, N. Clayer, Frédéric Hitzel, Güneş Işıksel ; EPHE’de N. Vatin ; Paris VII üniversitesinde O. Bouquet ; Paris VIII Üniversitesinde B. Lellouch.

Bu öğretimler CETOBAC’ın hem ulusal, hem de uluslararası alanlarda parlayışına katkıda bulunmaktadır, zira eski doktora öğrencilerin çoğu — ekibe bağlı kalmaya sıkça tercih etmişdir — son yıllarda öğretim ve araştırma alanlarında kendilerine bir yer bulmuşlardır : A. Doğan-Kayapınar (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi), J. Dumas (Aix-Marseille Üniversitesi), Ö. Türesay (Galatasaray Üniversitesi, İstanbul), N. Lévy-Aksu (Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul), G. Işıksel ve Y. Aykan (ERC “Mediterranean Reconfigurations” projesi), E. Kaynar (Kunstuniversität Linz, Van Leer Jerusalem Institute), D. Sarmis (Fransız-Alman ANR “Nouvelles religiosités en Turquie” projesi), E. Szurek (Princeton Üniversitesi).

EHESS
CNRS
Collège de France

flux rss  Actualités

L’économie alternative : religiosité, ruralité et migration

Appel à communication - Vendredi 30 novembre 2018 - 23:45Le CESPRA, le CETOBaC, la FFJ, le GRSL et l'IMAF lancent un appel à communications pour la journée doctorale « L’économie alternative : religiosité, ruralité et migration » qui aura lieu le 5 février 2019.Cet événement, conçu dans le cadre (...)(...)

Lire la suite

Deux projets franco-allemands lauréats de l’ANR DFG

Échos de la recherche -L’Agence nationale de la recherche et la Deutsche Forschungsgemeinschaft ont publié la liste des projets lauréats pour l’édition 2016 de l’appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales. Parmi les 13 projets financés, 2 projets sont coordonnés par l’EHESS (...)(...)

Lire la suite

Deux projets franco-allemands lauréats de l’ANR DFG

Échos de la recherche -L’Agence nationale de la recherche et la Deutsche Forschungsgemeinschaft ont publié la liste des projets lauréats pour l’édition 2016 de l’appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales. Parmi les 13 projets financés, 2 projets sont coordonnés par l’EHESS (...)(...)

Lire la suite

Plus d'actualités

CETOBaC / EHESS :
54 boulevard Raspail
75006 Paris

Secrétariat :
umr8032@ehess.fr

Téléphone :
00 33 1 49 54 23 01

Facebook :
https://www.facebook.com/cetobac/

Twitter :
https://twitter.com/cetobac